Сутерен.мк

Илија Пенушлиски: Повлечете ми ја сликата од бугарскиот центар

Се прашувам, која е смислата на оваа изложба? Кого таа го претставува? Во некој нормален свет…