Сутерен.мк

Генијални реклами на постојки

Во пракса рекламите на автобуските постојки не се разликуваат многу од оние на билбордите меѓутоа, понекогаш…