Сутерен.мк

Кои се најгусто населени држави?

Ироничен е податокот дека земјите со најмногу жители немаат и најголема густина на населеност. Земјите со…