Сутерен.мк

Само десет отсто од емишот и зарзаватот се македонски

Во моментот само 10 отсто од понудата на емиш и зарзават е од домашните ниви –…