Сутерен.мк

Јазикување

Многу често употребуваме странски зборови иако, постојат со исто значење и македонски кои притоа, сосема добро…