Сутерен.мк

Филологијата на ненандреталците

Фејсбук с(р)еќавања… Ај, ќе Ве молам, не вадете слики од младоста: оставете ме во блаженото уверување…