Сутерен.мк

Бранка Д. Најдовска: Малите тајни на големите алапачи!

Искуството ништо не значи, ако не се сподели со другиот. А тие поуки и не мора…