Сутерен.мк

Птица со машки харем

Неколку видови од редот на јужноамериканските птици јакани им припаѓаат на најекстремните случаи на обратната улога…