Сутерен.мк

Баварија ги забрани родово неутралните јазични форми

Како и многу европски јазици, и германскиот има завршетоци со кои се разликуваат именките од машки…