Сутерен.мк

Животот, обратно од шахот, продолжува и по матот

Сите нешта кои се раскажани во оваа книга се производ на фантазијата. Се надевам дека никогаш…