Сутерен.мк

Јазовец открил богатство

Гладен јазовец кој очајнички барал храна, довел до откривање на скриена ризница со 209 римски дукати…