Сутерен.мк

Богаташки гајлиња

Имам се што сакам, но сум несреќна. Пријателите ми велат дека сум луда?
Лулиета

Лулиета дарлинг, вие богаташите некако се намноживте на страницава. Што ќе рече, парите стануваат се поефтини…

(Упатствата во оваа рубрика се само субјективно гледање на меѓучовечките релации. Никако не треба да се сфатат како достојна замена за стручно мислење.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *