Сутерен.мк

Бројот на чевли одредува колку ќе живееме

Државниот шведски емидемиолог д-р Ханс Бјорс излезе деновиве со теорија дека величината на обувките е директно поврзана со должината на животниот век кај луѓето.


Бројот на обувки и животниот век кај жените:

35: 64-69 години
36: 70-76 години
37: 77-82 години
38: 78-84 години
39: 73-75 години
40: 70-72 години
41: 67-70 години
42: 66-69 години

Бројот на обувки и животниот век кај мажите:

38: 66-69 години
39: 67-72 години
40: 72-75 години
41: 73-77 години
42: 75-82 години
43: 74-79 години
44: 67-72 години
45: 66-69 години

Извор…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *