Сутерен.мк

Важни и непотребни

Сите се ВИП, само јас сум обична. Како да се вклучам во тоа друштво?
Стар


Стар дарлинг, сакате да кажете дека копнеете да станете член на она здружение Вагини и Пениси…

(Упатствата во оваа рубрика се само субјективно гледање на меѓучовечките релации. Никако не треба да се сфатат како достојна замена за стручно мислење.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *