Сутерен.мк

Зошто вратоврските се шпицести?

Ама не што не мораат да имаат шилест крај, туку до почетокот на 20 – от век не го ни имале. Дотогаш ги правеле од рамно сечени парчиња ткаенини.

Меѓутоа, денес материјалот за свилените вратоврски главно се сече накосо, во „ритамот“ на ткаењето.

На овој начин, вратоврската е поотпорна на малтретирањето при врзувањето и максимално се искористува природната еластичноста на свилата.

Краевите на вратоврската се сечат така „рамно“, во правецот на ткаењето, за врвовите да се формираат под природен агол. Поголемиот крај, оној што се гледа, се нарекува „престилка“ или „сечило“, додека потесниот, невидливиот, се вика „јазиче“.

Сте забележале дека плетените вратоврски редовно се сечат рамно? Било да се од свила или волна, плетените врски најчесто се сечат и порабуваат рамно, а не накосо, што е посреден доказ дека шилестиот крај е последица на чисто практични, а не естетски причини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *