Сутерен.мк

Која е биолошката разлика помеѓу психопат и нормален човек?

Со помош на магнетна резонанца, научниците утврдиле дека областа во предниот мозок – стриатум, десет отсто е поголема кај психопатите отколку кај контролната група што ја сочинувале индивидуалци без психопатски одлики.

Стриатумот има илога во координацијата на многу когнитивни елементи меѓу кои планирањето на моториката и акцијата, носење на одлуки, мотивацијата, свеста за наградувањето…

Не се сите психопати криминалци, а не се ни сите криминалци психопати, но постои врска. А  врската постои и помеѓу психопатијата и агресивното однесување.

Истражувачите исто така оцениле дека поголемиот стриатум влијае врз зголемената желба за стимулација, што може да доведе до опасно и поимпулсивно однесување. Како и врз отежнатото општествено однесување и снаоѓање во ситуации кои вклучуваат повеќе луѓе.

Извор…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *