Сутерен.мк

Мамурлак, молњи и птици

• Забележано е дека птиците преселници често ги користат автопатите како патоказ, а притоа и топлите струи од издувните гасови им помагаат да се одржат во воздухот.

• Иако топчестата молња е спомената уште кај старите Еѓипќани , таа појава во физиката е опишана дури во 1839 година, а до денес не е објаснета. Ниеден научник никогаш не успеал вештачки да ја произведе.

• Во финскиот јазик постојат дури 92 начини да се опише мамурлакот! Да, точно 92 начини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *