Сутерен.мк

Нашиот Апсурдистан и другите

Од насловите што деновиве ни го променија животот на подобро, издвојуваме! (Шега, шега. Ништо не се менува, особено не, на поарно. Ни овде, а богами, ни пошироко.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *