Сутерен.мк

Најсмртоносните ископани минерали!

Скапоцените минерали го движат современиот свет, бидејќи се присутни во речиси се – од електрониката до приборот за јадење. Тие исто така се некои од најотровните материјали познати на науката и нивното ископување се покажало толку опасно, што на некои е и целосно напуштено. На одредени е во процес напуштањето, но за жал, дел од нив се уште се во широка употреба…

  • Цинабарит (HGS)  или жива.
  • Флуорит (CAF2) или калциум – флорид.

  • Кварц (SIO2).
  • Галенит (PBS), руда што се добива од оловото.

  • Пирит (FES2) или сулфур.
  • Фенакит (BESIO4), скапоцен камен кој содржи берилиум.

  • Ерионит ((NA2, K2, CA)2 AL4 SI14 O36 * 15H2O), се наоѓа во вулканската пепел и се користи како допинг на благородните метали.
  • Хидроксиапатит (CA5(PO4)3(OH)), или фосфорот во ѓубривото и флуорот во водата.

  • Крокидолит (NA2(FE2+MG)3FE3+2SI8O22(OH)2).

Поздравете го најопасниот минерал на светот, познат како син азбест. Некогаш имал широка комерцијална и индистриска примена благодарение на својата силна, флексибилна природа и отпорноста на оган – од таванските плочи и материјали за покрив, до термоизолација.

Меѓутоа, во 1964 година д-р Кристофер Вагнер го доведува во врска азбестот и неговата штетност врз мезотелиумот (човечкото ткиво) и пазарот за овие производи паѓа преку ноќ. Сепак, обложувањето на градбите со азбест, трае и денес…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *