Сутерен.мк

Професиите со иднина во 2021 – ва!

Додека некои се мафтосуваат со продавање магла, ви ги претставуваме кариерите кои најмногу ќе се реализираат во тековната година, а и потоа…

Фармацевт

Тие се основниот дел од синџирот на здравствената заштита и задолжени се за непречена работа на целиот систем. Фармацевтите се здравствени работници задолжени за управување и издавање на лекови на пациентите, кои рецептите ги добиле од докторите и за давање упатства за правилна употреба на лековите! Е, сега, тоа што кај нас се сведени на обични продавачки…

Ортодонт

Ортодонцијата е поле на интерес што бележи пораст за 75 отсто за разлика од минатата година!

Предноста е што за да добиете лиценца за бавење со ова, доволно е да имате некој онлајн завршен факултет, кој секако, не е на маргините на интернет образованието! На пример како, Лондонскиот стоматолошки институт.

Градежен инженер

Податокот дека секоја година само Велика Британија има потреба од 124 илјади инженери од оваа област ви е доволно од потребна информација!
Специјалисти се бараат во областите на водоснабдување, аеродроми, патишта, брани…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *