Сутерен.мк

Разликата помеѓу рак, карцином и тумор

Тумор
Зборот „тумор“ доаѓа од латинскиот збор за израсток или оток. Затоа, тумор може да биде секаков вид на оток или маса од абнормални клетки во телото. Туморот, во буквална смисла на зборот, како оток, припаѓа на еден од петте знаци на воспаление кои ги препознале прататковците на медицината (другите се болка, црвенило, топлина и губење на функцијата).

Во секојдневната смисла на зборот, тумор е кога овој неконтролиран раст се јавува во цврсто ткиво како орган, мускул или коска. Туморот е абнормална маса на ткиво што се јавува кога клетките растат и се делат повеќе отколку што треба или не умираат кога би требало.

Туморите можат да бидат бенигни (не рак) или малигни (рак)
Бенигните тумори можат да станат големи, но тие не се шират или не ги напаѓаат блиските ткива или други делови од телото. Малигните тумори може да се шират или да ги нападнат блиските ткива. Тумор се развива кога се формира оток или грутка во телото поради абнормален раст на клетките.

Рак, малигнен тумор
Ракот е подтип на тумор и го претставува типот на тумор што го нарекуваме малигнен (разлика помеѓу рак и тумор). Се карактеризираат со неконтролиран раст и можност за ширење на други делови од телото преку крвта и лимфниот систем. Во случај на рак, растот на клетките е неконтролиран и се шири низ телото.

Клетките на ракот брзо се размножуваат и покрај ограничувањата на просторот, хранливите материи што ги споделуваат со другите клетки или сигналите испратени од телото за запирање на репродукцијата. Тие често се обликувани поинаку од здравите клетки, не функционираат правилно и можат да се рашират на многу делови од телото.

Малигните тумори можат да се шират до блиските ткива во телото, а како што растат, некои клетки можат да патуваат до далечни локации во телото за да формираат секундарни тумори, кои се познати и како метастази. Оригиналниот тумор се нарекува примарен тумор.

Карцином, посебен вид малигнен тумор (рак)

Карциномот е рак кој започнува во клетките што ја обложуваат слузницата на органите како што се црниот дроб, бубрезите, панкреасот и дебелото црево (разлика помеѓу рак и карцином). Тоа се епителни клетки кои го сочинуваат првиот слој на мукозната мембрана. Постои неконтролирана клеточна делба и пенетрација во локалното подрачје со можност за формирање на метастази на далечни места (разлика помеѓу тумор и рак).

Друг подтип на рак се саркомите кои се формираат во сврзните ткива на телото, како што се мускулите, коските и нервите. Дополнителни подвидови на рак според типовите на клетки од кои тие произлегуваат се лимфоми, леукемии и миеломи.

Туморот може или не може да се развие во рак. Ракот, од друга страна, е малигна состојба во која ширењето на абнормалниот раст на клетките може да стане неконтролирано. Во медицината, туморот се нарекува и неоплазма. Кога неоплазмата е малигна, се нарекува рак.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *