Смислата на промените

Секоја нова година, како и секој нов почеток се пречекува со надеж. Дека нешто ќе се…

Големиот крупие

Не знам од каде да почнам, не знам каде да завршам. Имам 39 години, родителите ми…

Славење на времето

Кој прв почнал да го одбележува почетокот на годината? Од каде потекнува зборот календар? Што би…

Двофотељаш

Тој е оженет, а јас сум девојка. Го чекам да се разведе, но тоа не се…

Ѕвездите меѓу Долно Дупени и Танушевци

„Риалити“ и „палп фикшн“ појавите стануваат се поупорни во убедувањето дека се подразбираат и дека се…

Неколкумина добри луѓе

Сите за себе сакаме да мислиме дека припаѓаме во категоријата на добри луѓе. Добар родител, животен…