Сутерен.мк

Завист и здодевност

Фејсбук с(р)еќавања… Во едно црвено, вторнично утро доаѓаш до точката кога ти е јасно, дека собирањето…