Сутерен.мк

За правда, за еднакавост на сите работници

Два првомајски протеста со исти барања – зголемување на платите, пристојно работно време, почитување на колективните…