Сутерен.мк

Бранка Д. Најдовска: Записи од сутеренот

На некои луѓе навистина треба да им се направи колиба надвор од градот, бидејќи во друг…

Бранка Д. Најдовска: Летни бладања

Можете да се буните против вкалапените норми, но масата грисинки што чекорат по улиците прилепени за…

Бранка Н. Доневска: Полудневни филозофии

Овојпат „сутеренот“ нема да се занимава со никакви реклами, неверства, невоспитувања, појави, релации и комбинации. Ниту…

Првомајски депресии

Не е ли иронично една земја преплавена од стечајци, технолошки вишоци, невработени, хохштаплери, бараби и џамбази…