Сутерен.мк

Алка што недостасува

Навидум имам се, ама чувствувам една огромна празнина во себе. Што ми фали?

Вера

Вера дарлинг, исто што и на останатиот свет: љубов, прифаќање, почит, враќање на вложеното… Едно фала и едно извини.

(Упатствата во оваа рубрика се само субјективно гледање на меѓучовечките релации. Никако не треба да се сфатат како достојна замена за стручно мислење.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *