Сутерен.мк

Времето не постои!

„Да, вистина е дека секогаш превземам повеќе отколку што можам да остварам.“

„Човекот е роден да работи, да трпи и да се бори. Кој така не прави, мора да пропадне!“

„ Од сите сили на ’триење’, таа која најмногу го успорува човечкиот напредок е незнаењето, она што Буда го нарекува ’најголемо зло на светот’.“

„Кога вашата омраза би се претворила во електрична енергија, би можела да осветлува градови и градови.“

„Сите ние сме едно. Луѓето меѓусебно се поврзани со невидливи сили.“

„Времето не постои!“

Никола Тесла (10 јули 1856 – 7 јануари 1943 година), пронаоѓач на наизменичната струја, полифазниот систем, обратното магнетно поле, асинхрониот мотор, синхрониот мотор и трансформатор т.е. автор е на над 700 патенти регистрирани во 25 земји и клучен човек во изградбата на првата хидроцентрала на Нијагарините водопади.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *