Сутерен.мк

Ептен интимно прашање

Почитувана, верувате ли во Бога?
Јана Ј


Јана Ј дарлинг, верувам во „Собирен центар“ на Душан Ковачевиќ…

(Упатствата во оваа рубрика се само субјективно гледање на меѓучовечките релации. Никако не треба да се сфатат како достојна замена за стручно мислење.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *