Сутерен.мк

Смислата на животот!

На 21 година Симон де Бовоар, станува најмладата личност што полага испити по филозофија на најценетиот универзитет во Франција. Но, само што ги завладеала правилата на филозофијата, посакала да ги скрши. Нејзината желба за длабинско истражување на физичкиот свет ѝ го оформува животот и на крај, инспирира радикални нови филозофии.

Погодено ѝ е што наоѓа партнер во Жан Пол Сартр, со кого може до бескрај да вергла за смислата на животот, уметноста и луѓето и по втората светска војна, овие идеи ќе се склопат во школата најтесно поврзана со нивната работа – егзистенцијализам.

Наспроти догматските учења, де Бовоар смета дека луѓето пред сѐ се родени слободни и фрлени во постоењето без божји план.


„Наш најголем етички императив е самите да си создадеме смисла на животот, штитејќи ја слободата на другите да го направат истото.“

„Не се раѓа, туку се станува жена.“
Симон де Бовоар

Повеќе на офф.нет.мк…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *