Сутерен.мк

Сама во брак

Омажена сум неколку години и мислам дека направив погрешен избор, но чекам тој да се промени. Дали ќе се случи тоа и како?

Осамена

Осамена дарлинг, луѓето не се менуваат. Се менуваат аглите на гледање на нештата и контекстите во кои тие виреат. Никогаш не е подобро, само е поинаку…

(Упатствата во оваа рубрика се само субјективно гледање на меѓучовечките релации. Никако не треба да се сфатат како достојна замена за стручно мислење.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *